ש.ת.ל בע"מ

כתובת: רחוב המשביר 6, חולון

טל': 03-5561369

פקס: 03-5560689

מען למכתבים: ת.ד- 1779 א.ת. חולון - 5811702

מייל- info@shatal.co.il

click the image

projects

Project in Georgia
APRIL/2013

The establishment of an energy room, which includes:
Supply of steam boiler and hot water boiler, storage tank, pumps and all accessories
Performing work overseas is done by technicians of the SHATAL ltd.

click the image

Gderot-feed Project
MAY/2017

Steam boiler with a capacity of 2000 kg / steam - hour
A heavy oil burner, including a 12 meter long steel chimney
Including piping infrastructure for the plant

click the image

Glilot Project
JULY/2017

The Glilot project included the removel of the two old boilers.
Supply of two new steam boilers - 650 kg / hour wiring and calibration of all systems