ש.ת.ל בע"מ

כתובת: רחוב המשביר 6, חולון

טל': 03-5561369

פקס: 03-5560689

מען למכתבים: ת.ד- 1779 א.ת. חולון - 5811702

מייל- info@shatal.co.il

Steam
equipment

SHATAL ltd. supplies all the equipment and components for all systems: heat, water and steam

You can find: pumps, valves, filters, pressure gauges, steam traps and more